GDPR

Från arkivet 2019


Vad handlar det om?


Kort och gott handlar det om att du inte får lagra onödiga uppgifter i onödan :-)


Om du lagrar personuppgifter, vilket du gör om du för journaler eller skickar en faktura, så måste du kunna svarar på följande:


-vilka uppgifter du lagrar?

-vad är syftet med att lagra uppgifterna?