top of page
iStock-656552618_high.jpg

Certifierad Rehabiliteringsterapeut

för hund

Som Certifierad Rehabiliteringsterapeut jobbar du med hundar i veterinärvården. Du tar emot hundar efter en skada, sjukdom eller annan anledning som har gett hunden en nedsatt funktion. Tillsammans med hunden och djurägaren är sedan ditt jobb att hjälpa hunden att återfå så normal funktion som möjligt.

Vår mest omfattande utbildning för dig som vill jobba med rehabilitering av hund.

 

Som rehabiliteringsterapeut hjälper du hunden med bla behandlande massage, laser och andra muskelstärkande övningar. Du lägger upp en träningsplan som kan innehålla bla konvalescent, uppträning, massage och stretching. Du hjälper djurägaren med övningar i hemmet för att hunden ska återfå styrka och funktion. Hela tiden jobbar du i en nära relation med både djuret och människan och tillsammans kan ni åter få hunden tillbaka i vardagen.

 

Hos oss får du en djup kunskap om hundens anatomi, fysiologi och rörelseapparat. Du lär dig att behandla med en djupgående och läkande massage. Du lär dig att läsa av hundens rörelsemönster och att bygga upp rätt muskulatur igen.

 

Utbildningen är under ett år med ca 50% i studier.

Utbildningen sker i form av lärarledda timmar, grupparbeten, praktik och fallstudier. Du har alltid tillgång till läraren för frågor och utveckling.

Inför starten 2023 gör vi STORA förändringar och ger dig en ännu bättre och mer omfattande utbildning.

Certifierad Hundfysioterapeut info: Välkommen
Emma Wågemar Åre HundRehab_edited.jpg

Distansutbildning

Nu är det din tur!

Vi vet att det är svårt med resor, vi vet att det kan vara svårt att komma loss men vi vet också att fysisk kontakt, samtal irl och fysisk praktik är A och O för att få till det där lilla extra. Djupet, diskussionerna, fingertoppskänslan och samhörigheten.

 

2023 erbjuder vi utbildningen i ett nytt format. Som innan träffas vi fysiskt och via webbföreläsningar. Nytt är att du blir tilldelad en mentor som du går bredvid 20 dagar under ditt utbildningsår.

Detta kommer att ge dig en unik praktisk erfarenhet och göra dig ännu mer redo för yrket.

Det är lika många lärarledda timmar. Lika många timmar med dina praktikhundar och lika många timmar med egenstudier. Vissa av våra träffar är fysiska, då arbetar vi mycket med det praktiska arbetet samt träffar en del av våra föreläsare. Skillnaden i år är att de flesta teoretiska föreläsningarna är inspelade och du kan på så vis anpassa dina studier som det passar dig.

Var annan vecka har vi möte via zoom och går igenom materialet och du har möjlighet att ställa frågor. Under våra zoomträffar kommer du också att träffa en del av våra gästföreläsare samt redovisa dina arbeten.

Allt du behöver är en dator med kamera, mikrofon samt internet (vi rekommenderar inte en smart telefon). 

Klassen har också en gemensam Facebookgrupp där vi delar framgångar, diskuterar praktikhundar och mycket mer.

 

Ca en månad innan utbildningsstart kommer du att få en kallelse med information för vad du behöver ha med dig till våra fysiska träffar. I denna kallelse kommer också inloggningsuppgifter till vår studieportal, där du har tillgång till material inför var träff/ webbträff, material för egenstudier osv.

Vi arbetar också aktivt i vår slutna facebook-grupp för din klass, där du fritt kan diskutera och ställa frågor till dina klasskamrater och läraren.

Mentorer

Vi har samlat ihop 4 av Sveriges ledande Hundfysioterapeuter /rehabiliteringsterapeuter på hund.

Under totalt 20 dagar går du bredvid din mentor. Du lär dig arbetet på plats, får möjlighet att känna, palpera och undersöka, får se hur arbetet med att lägga upp träningsplaner, behandlingar och allt annat går till.

Du handleds också praktiskt i behandlingar och få möjlighet att känna dig ännu mer redo för yrket när du tagit din examen.

Du och din mentor planerar era 20 dagar tillsammans så att det passar dig väl.

Vi tar hänsyn till geografin när vi parar ihop dig med din mentor. Har du andra önskemål är du välkommen att skriva det i din ansökan.

pexels-pixabay-37860.jpg
Amanda.jpg

Amanda Lejonkrans

Driver K9Care i Kumla

20230309_213338000_iOS.png

Elinor Nordin

Driver Hundlandet Norra Stockholm i Täby

20230310_122410000_iOS.jpg

Mia Jonsson

Driver Keepmoving Hundrehab i Överkalix samt arbetar på Djurläkarna i Gällivare

DSC06556.jpg

Frida Lundin

Driver Åre HundRehab AB samt konsultarbetar på Fjällveterinären I Strömsund.

Utbildningsdatum

Hos Svenska Fysioterapiskolan kan du förvänta dig en intensiv och högkvalitativ kursplan som är utformad för att ge dig bästa resultat. Vi beräknar en studieomfattning på ca 50%.

Vi ses fysiskt i Åre 6 ggr.

6-9 februari, 19-22 mars, 22-24 maj, 27-30 aug samt 19-22 nov

Där emellan ses vi online.

26 februari kl 14-16, 8 april kl 14-16, 29 april kl 14-16, 10 juni kl 09-15, 8 juli kl 09-11,

5 augusti kl 9-11, 23 september kl 9-12, 24 oktober kl 09-16, 19 december kl 19-12,

17 januari kl 9-15.

*Notera att datumen har avvikande tider! 

Med reservation för ändring.


Tider för de fysiska träffarna
Första dagen startar alltid kl 10:00 och avslutas 17:00
Övriga dagar 09:00-17:00
Sista dagen avslutas kl 15:00

Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

Certifierad Hundfysioterapeut info: Kursplan
iStock-862094154_super.jpg

Pris

Pris: 99 000 kr inkl moms


Alternativ 1
Anmälningsavgiften på 2000 kr betalas in 30 dagar efter anmälan. Resterande belopp betalas in senast 25 januari 2024. 97 000 kr

 

Delbetala din utbildning!

Alternativ 2

Anmälningsavgiften på 2000 kr betalas in 30 dagar efter anmälan.

Resterande belopp delars upp på 12 månader á 8 085 kr med första förfallo den 25 januari 2024.

Totalt belopp: 99 020 kr

Alternativ 3

Resterande belopp delars upp på 18 månader á 5 450 kr med första förfallo den 25 januari 2024.

Totalt belopp: 100 100 kr

Önskar du längre delbetalning på din utbildning rekommenderar vi att du tar kontakt med SVEA eller din egen bank.


Har du specifika önskemål om avbetalning är du välkommen att ta kontakt.

Beloppen är angivna inkl moms.

Certifierad Hundfysioterapeut info: Text

Utbildningen omfattar

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi
En rehabiliteringsterapeut måste vara expert på musklernas positioner och funktioner. I utbildningen lär du dig alla muskler i detalj, både anatomiskt och fysiologiskt. Du lär dig musklernas namn, fästpunkter och funktion. Du får också träna på att manuellt palpera muskler och muskelfästen.

Träningslära
Att röra på sig är viktigt. 
Du lär dig hur olika former av träning påverkar hundens kropp och fysik. Du lär dig konditionsträning samt olika övningar för att stärka olika muskelgrupper.

Rehabilitering
För att kunna kalla sig rehabiliteringsterapeut för hund skall man också kunna hjälpa hunden och ägaren genom hundens rehabilitering. Därför lär du dig om läkning av olika vävnader, konvalescenstider, olika rehabiliteringsverktyg och redskap att jobba med förutom massage samt olika muskel- och neuromuskulära övningar.

Grundanatomi
Förutom kunskap om hundens muskler måste en rehabiliteringsterapeut ha kunskap om övriga delar av kroppen. Vi ger dig en översiktlig kunskap om bland annat cirkulationsorganen, andningsorganen, nervsystemet, hormonsystemen, huden och andra organ. Det är mycket viktigt att ha denna allmänmedicinska kunskap då det är viktigt att kunna avgöra i vilka lägen tex massage kan vara olämpligt som behandlingsform.

Sjukdomslära
Som rehabiliteringsterapeut för hund kommer du att komma i kontakt med hundar som har olika typer av problem. Det du kan jobba med är framförallt kopplat till rörelseapparaten och därför är det viktigt att känna till de vanligaste sjukdomarna som är kopplade till denna, både för att så effektivt som möjligt kunna jobba med hundens problem men också för att veta vilka risker som finns och när massage eller andra behandlingar är olämpligt. Du måste också ha viss kunskap för att ha förståelsen för vilka träningsalternativ och vilka övningar som är lämpliga.

Manuell medicin
Du ska på ett säkert sätt kunna använda olika manuella behandlingsmetoder baserade på massage. Du får goda kunskaper om massagens terapeutiska verkan och även goda kunskaper om insatser som är lämpliga i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Detta är grunden i utbildningen. Du lär dig massagens grundgrepp och hur du kan använda dem på hela kroppen. Du lär dig också hur du kan anpassa greppen så att du kan genomföra både avslappningsmassage och idrottsmassage. En stor del av utbildningen ägnas åt att palpera och lära sig att identifiera enskilda muskler.

Terapeutisk massage
Massage kan användas till mycket mer än bara allmän avslappning! Under utbildningen lär vi ut hur du med hjälp av tester och mycket goda anatomikunskaper kan koncentrera dina massagebehandlingar på att specifikt behandla det som är orsaken till hundens problem. Detta kallar vi terapeutisk massage eller behandlande massage. Du lär dig att alltid ha förhållningssättet att din behandling ska anpassas till den enskilde hundens problem.

Stretching
Rörlighet är en viktig bit i en hunds välbefinnande och många problem kan härledas till inskränkt rörlighet. Stretching är en metod som kan användas för att jobba med rörligheten.
Under utbildningen lär du dig både att instruera din kund i att själv utföra stretching på sin hund och också att göra så kallad terapeutisk stretching där du är den som utför rörelsen.

Test och undersökning
Detta är en mycket viktig del i utbildningen eftersom tester och undersökningar alltid ligger till grund för att ta reda på orsaken till en hunds problem. Vi jobbar mycket med att göra allmänna rörelsetester, analyser av gångarter, rörelsefunktion och kapacitet i leder och muskler.

Hunden
För att du ska lyckas som terapeut krävs ett samarbete med hunden. Du lär dig att läsa hundens signaler samt hur du ska förhålla dig till en hund med olika problem i olika situationer. Det är viktigt att veta hur du inger förtroende till en hund som har ont eller är rädd. Du lär dig också om stress hos hund. De kemiska processerna och effekten av dessa samt hur du kan reducera stressen i samband med ditt arbete som rehabiliteringsterapeut för hund.

Patientbemötande, etik och företagande
Ett bra patientbemötande och god etik är oerhört viktigt. Det är viktigt att djuret och djurägaren känner sig trygga när de besöker dig.
För en professionell rehabiliteringsterapeut för hund är det mycket viktigt att jobba med journalföring för alla kunder. Detta introduceras tidigt i utbildningen och används kontinuerligt under hela utbildningen.
Förtagande är viktigt för att du ska komma i gång med din verksamhet. Vi hjälper dig med grunderna för att lyckas!

Tid och övriga kostnader

Mellan utbildningstillfällena arbetar du som elev självstädning. Du har stöd från oss och dina kurskamrater via telefon, mail och facebook.

Det självständiga arbetet består bla av praktikhundar, inlämningsuppgifter samt egenstudier av utbildningsmaterial.

Utöver din utbildningsavgift tillkommer dina resor samt boende och mat.

I din utbildningsavgift ingår kurskompendier, studiematerial, samt kaffe, te och frukt eller annan fika.

Totalt 298 lärar- och mentorledda timmar.

Du bör beräkna din studietid till ca 50% eller mer.

Varmt välkommen till oss!

Lärar- och mentorledd utbildning för att du ska få handledd praktik och fullt stöd i din träning.

En omfattande yrkesutbildning som rustar dig både teoretiskt och praktisk i ditt blivande yrke.

Omfattande anatomiska kunskaper för att du ska bli riktigt bra på att förstå hundens rörelseapparat och träning av olika vävnader.

Lärare

På den här utbildningen möter du bland annat våra lärare Frida, Veterinär Anna Pamuk och etologen Anna Maria Svedberg. Här bjuds vi på en djupdykning inom deras olika spetskompetenser.

 Vi träffar också våra representanter från Irradia, Optilaser, Petgood Food och Aktiv Svea. Deras föreläsningar ger oss en större förståelse för hur bla laserljuset arbetar, och hur vi ska tolka innehållsförteckningen i ett foder och  kosttillskott.

DSC06556.jpg

Frida Lundin

Lärare & Mentor, Hundfysioterapeut

anna_p.jpg

Anna Pamuk

Veterinär

Anna-Maria-Svedberg.jpg

Anna Maria Svedberg

Etolog

Certifierad Hundfysioterapeut info: Fakultet
bottom of page