top of page
Foto 2019-04-12 09 49 28.jpg

Certifierad Rehabiliteringsterapeut

för hund

Som Certifierad Rehabiliteringsterapeut jobbar du med hundar i veterinärvården. Du tar emot hundar efter en skada, sjukdom eller annan anledning som har gett hunden en nedsatt funktion. Tillsammans med hunden och djurägaren är sedan ditt jobb att hjälpa hunden att återfå så normal funktion som möjligt.

Vår mest omfattande utbildning för dig som vill jobba med rehabilitering av hund.

 

Som rehabiliteringsterapeut hjälper du hunden med bla behandlande massage, laser och andra muskelstärkande övningar. Du lägger upp en träningsplan som kan innehålla bla konvalescent, uppträning, massage och stretching. Du hjälper djurägaren med övningar i hemmet för att hunden ska återfå styrka och funktion. Hela tiden jobbar du i en nära relation med både djuret och människan och tillsammans kan ni åter få hunden tillbaka i vardagen.

 

Hos oss får du en djup kunskap om hundens anatomi, fysiologi och rörelseapparat. Du lär dig att behandla med en djupgående och läkande massage. Du lär dig att läsa av hundens rörelsemönster och att bygga upp rätt muskulatur igen.

 

Utbildningen är under ett år med ca 50% i studier.

Utbildningen sker i form av lärarledda timmar, grupparbeten, praktik och fallstudier. Du har alltid tillgång till läraren för frågor och utveckling.

Hösten 2024 startar vi en klass i Göteborg

Certifierad Hundfysioterapeut info: Välkommen

Göteborg
start september 2024

Emma Wågemar Åre HundRehab_edited.jpg

Nu är det din tur!

Hösten 2024 startar vi upp en klass blivande hundfysioterapeuter i Göteborg.

Vi håller till hos Kungliga hundar och kommer att ses totalt 9 gånger under ett års tid.

träffarna är upplagda på 3-4 dagar där vi varvar teori och praktik.

Du får gärna ha med din egen hund. Vi kommer att ha praktikhundar att tillgå under utbildningen.

Under träffarna tilldelas du de utbildningkompendier som är aktuella för kurstillfället. Allt materiel kommer ävan ett finnas tillgängligt i vår onlineportal.

Vissa av våra föreläsningar med våra gästföreläsare kommer att ske online.

Utbildningsdatum

Hos oss kan du förvänta dig en högkvalitativ kursplan som är utformad för att ge dig bästa resultat. Vi beräknar en studieomfattning på ca 50% och gör allt vi kan för att förbereda dig på din nya yrkesroll.

Vi ses i Göteborg

24-27 september, 16-18 oktober, 27-29 november, 22-24 januari, 19-21 februari, 19-21 mars, 23-25 april, 21-23 maj, 2-5 september

Vi ses online.

8 november kl 09:00 -12:00, 9 maj kl 09:00 -16:00, 9 juni kl 09:00 -16:00, 14 juli kl 10:00 - 12:00, 11 augusti kl 10:00 -12:00

Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

Certifierad Hundfysioterapeut info: Kursplan

Träffarnas innehåll

Vårt utbildningsinnehåll flätas ihop och bi arbetar utifrån en pedagogik där du lär dig mer över tid.

Mycket av kunskapen sker parallellt och i samband med att du träffar hundar på våra träffar samt behandlar din egen hund kommer du att få lära dig att använda både laser och djupvågsmaskin som behandlingsinstrument tillsammans med massage och stretching.

iStock-1503282775.jpg
iStock-862094154_super.jpg

Pris

Pris: 89 000 kr inkl moms


Alternativ 1
Anmälningsavgiften på 2000 kr betalas in 30 dagar efter anmälan. Resterande belopp betalas in senast 25 augusti 2024. 87 000 kr

 

Delbetala din utbildning!

Alternativ 2

Anmälningsavgiften på 2000 kr betalas in 30 dagar efter anmälan.

Resterande belopp delars upp på 12 månader á 7 500 kr med första förfallo den 25 augusti 2024.

Totalt belopp: 92 000 kr

Alternativ 3

Resterande belopp delars upp på 18 månader á 5 200kr med första förfallo den 25 augusti 2024.

Totalt belopp: 95 600 kr

Önskar du längre delbetalning på din utbildning rekommenderar vi att du tar kontakt med SVEA eller din egen bank.


Har du specifika önskemål om avbetalning är du välkommen att ta kontakt.

Beloppen är angivna inkl moms.

Certifierad Hundfysioterapeut info: Text

Utbildningen omfattar

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi
En rehabiliteringsterapeut måste vara expert på musklernas positioner och funktioner. I utbildningen lär du dig alla muskler i detalj, både anatomiskt och fysiologiskt. Du lär dig musklernas namn, fästpunkter och funktion. Du får också träna på att manuellt palpera muskler och muskelfästen.

Träningslära
Att röra på sig är viktigt. 
Du lär dig hur olika former av träning påverkar hundens kropp och fysik. Du lär dig konditionsträning samt olika övningar för att stärka olika muskelgrupper.

Rehabilitering
För att kunna kalla sig rehabiliteringsterapeut för hund skall man också kunna hjälpa hunden och ägaren genom hundens rehabilitering. Därför lär du dig om läkning av olika vävnader, konvalescenstider, olika rehabiliteringsverktyg och redskap att jobba med förutom massage samt olika muskel- och neuromuskulära övningar.

Grundanatomi
Förutom kunskap om hundens muskler måste en rehabiliteringsterapeut ha kunskap om övriga delar av kroppen. Vi ger dig en översiktlig kunskap om bland annat cirkulationsorganen, andningsorganen, nervsystemet, hormonsystemen, huden och andra organ. Det är mycket viktigt att ha denna allmänmedicinska kunskap då det är viktigt att kunna avgöra i vilka lägen tex massage kan vara olämpligt som behandlingsform.

Sjukdomslära
Som rehabiliteringsterapeut för hund kommer du att komma i kontakt med hundar som har olika typer av problem. Det du kan jobba med är framförallt kopplat till rörelseapparaten och därför är det viktigt att känna till de vanligaste sjukdomarna som är kopplade till denna, både för att så effektivt som möjligt kunna jobba med hundens problem men också för att veta vilka risker som finns och när massage eller andra behandlingar är olämpligt. Du måste också ha viss kunskap för att ha förståelsen för vilka träningsalternativ och vilka övningar som är lämpliga.

Manuell medicin
Du ska på ett säkert sätt kunna använda olika manuella behandlingsmetoder baserade på massage. Du får goda kunskaper om massagens terapeutiska verkan och även goda kunskaper om insatser som är lämpliga i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Detta är grunden i utbildningen. Du lär dig massagens grundgrepp och hur du kan använda dem på hela kroppen. Du lär dig också hur du kan anpassa greppen så att du kan genomföra både avslappningsmassage och idrottsmassage. En stor del av utbildningen ägnas åt att palpera och lära sig att identifiera enskilda muskler.

Terapeutisk massage
Massage kan användas till mycket mer än bara allmän avslappning! Under utbildningen lär vi ut hur du med hjälp av tester och mycket goda anatomikunskaper kan koncentrera dina massagebehandlingar på att specifikt behandla det som är orsaken till hundens problem. Detta kallar vi terapeutisk massage eller behandlande massage. Du lär dig att alltid ha förhållningssättet att din behandling ska anpassas till den enskilde hundens problem.

Stretching
Rörlighet är en viktig bit i en hunds välbefinnande och många problem kan härledas till inskränkt rörlighet. Stretching är en metod som kan användas för att jobba med rörligheten.
Under utbildningen lär du dig både att instruera din kund i att själv utföra stretching på sin hund och också att göra så kallad terapeutisk stretching där du är den som utför rörelsen.

Test och undersökning
Detta är en mycket viktig del i utbildningen eftersom tester och undersökningar alltid ligger till grund för att ta reda på orsaken till en hunds problem. Vi jobbar mycket med att göra allmänna rörelsetester, analyser av gångarter, rörelsefunktion och kapacitet i leder och muskler.

Hunden
För att du ska lyckas som terapeut krävs ett samarbete med hunden. Du lär dig att läsa hundens signaler samt hur du ska förhålla dig till en hund med olika problem i olika situationer. Det är viktigt att veta hur du inger förtroende till en hund som har ont eller är rädd. Du lär dig också om stress hos hund. De kemiska processerna och effekten av dessa samt hur du kan reducera stressen i samband med ditt arbete som rehabiliteringsterapeut för hund.

Patientbemötande, etik och företagande
Ett bra patientbemötande och god etik är oerhört viktigt. Det är viktigt att djuret och djurägaren känner sig trygga när de besöker dig.
För en professionell rehabiliteringsterapeut för hund är det mycket viktigt att jobba med journalföring för alla kunder. Detta introduceras tidigt i utbildningen och används kontinuerligt under hela utbildningen.
Förtagande är viktigt för att du ska komma i gång med din verksamhet. Vi hjälper dig med grunderna för att lyckas!

Tid och övriga kostnader

Mellan utbildningstillfällena arbetar du som elev självstädning. Du har stöd från oss och dina kurskamrater via telefon, mail och facebook.

Det självständiga arbetet består bla av praktikhundar, inlämningsuppgifter samt egenstudier av utbildningsmaterial.

Utöver din utbildningsavgift tillkommer dina resor samt boende och mat.

I din utbildningsavgift ingår kurskompendier, studiematerial, samt kaffe, te och frukt eller annan fika.

Totalt 298 lärar- och mentorledda timmar.

Du bör beräkna din studietid till ca 50% eller mer.

Varmt välkommen till oss!

Lärar- och mentorledd utbildning för att du ska få handledd praktik och fullt stöd i din träning.

En omfattande yrkesutbildning som rustar dig både teoretiskt och praktisk i ditt blivande yrke.

Omfattande anatomiska kunskaper för att du ska bli riktigt bra på att förstå hundens rörelseapparat och träning av olika vävnader.

Lärare

På den här utbildningen möter du bland annat våra lärare Frida, Veterinär Anna Pamuk och etologen Anna Maria Svedberg. Frida Lundin är huvudlärare och olika gästföreläsare bjuds in för djupdykning inom deras olika spetskompetenser.

 Gästföreläsare är bland andra Irradia, Optilaser, Petgood Food och Aktiv Svea. Deras föreläsningar ger oss en större förståelse för hur bla laserljuset arbetar, och hur vi ska tolka innehållsförteckningen i ett foder och  kosttillskott.

DSC06556.jpg

Frida Lundin

Lärare & Mentor, Hundfysioterapeut

anna_p.jpg

Anna Pamuk

Veterinär

Anna-Maria-Svedberg.jpg

Anna Maria Svedberg

Etolog

Certifierad Hundfysioterapeut info: Fakultet
bottom of page