top of page
IMG_8844.jpg

Antagningsregler

Läs våra anmälningsregler innan du skickar in din ansökan

Uppdaterad 2021-10-24

Generella regler
I och med att du betalar in din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft.
Anmälan är personlig och kan ej överlåtas eller säljas till tredje part. Om detta sker förbehåller vi oss rätten att neka denna person deltagande på utbildningen utan återbetalning av anmälningsavgift och/ eller kursavgift.
 
När ska jag betala?

  1. Anmälningsavgiften betalas i samband med att du anmäler dig till utbildningen, du kan välja att göra det direkt eller med faktura om 15 dagars förfallo.

  2. Resterande belopp ska vara betalt senast 30 dagar innan utbildningen start (faktura skickas till dig), alternativ enligt vald delbetalningsplan.

 
Vilka avbokningsregler gäller?

  1. Din anmälningsavgift är inte återbetalningsbar.

  2. Avbokning av plats på utbildningen är inte möjlig efter den 1 augusti 2022. Du är då skyldig att betala för utbildningen (totalt: 78 750 kr inkl moms alt enligt den avbetalningsplan du har valt). 

  3. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för.

  4. Skulle du, på grund av sjukdom (mot uppvisande av läkarintyg), inte kunna slutföra din utbildning har du möjlighet att delta på nästkommande klasser för att slutföra din utbildning.

  5. Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro är du betalningsskyldig till utbildningen.

  6. Oavsett när, så vid avbokning av plats tillkommer en administrativ kostnad på 400kr, detta debiteras dig separat.

 

Delbetalningsavtal
Delbetalningarna skall vara gjorda med förfallodatum den 25e var månad. Genom att betala din anmälningsavgift åtar du dig att följa den betalningsplan du valt.
Efter förfallodatum debiteras påminnelseavgift och ränta.
Faktura för dina delbetalningar kommer sändas till dig i var månad under avbetalningstiden.
Faktura för din slutbetalning (betalningsalternativ1)  kommer sändas till dig i augusti 2022.

Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten, köper du en tjänst (t.ex. utbildning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du betalar anmälningsavgiften.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@fysioterapiskolan.se innan ångerfristen på 
14 dagar har gått ut. 
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 

Svenska Fysioterapiskolan följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se. 

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Vad gör vi med dina uppgifter

Vi hanterar bara era uppgifter på två olika grunder, dels rättslig förpliktelse, d v s allt som berör uppgifter för bokföringen, och dels genom avtal.

Efter avslutat utbildning finns du kvar i våra elevregister i max 7 år.

Vi säljer eller överlåter aldrig kunduppgifter.

Genom att godkänna våra anmälningsregler godkänner du också vår hantering av dina personuppgifter. Läs med om GDPR​.

Antagningsregler: Feature
bottom of page