GDPR

Dataskyddsförordningen

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Svenska Fysioterapiskolan lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Svenska Fysioterapiskolan lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Svenska Fysioterapiskolans berättigade intresse som rättslig grund.

Svenska Fysioterapiskolan lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om att gå en kurs eller utbildning. Svenska Fysioterapiskolan hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig i samband med att du skickar in din ansökan. De uppgifter vi behöver är bla namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett alla uppgifter vi behöver kommer vi inte kunna hantera din ansökan. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Svenska Fysioterapiskolan lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Svenska Fysioterapiskolans personregister eller som längst 7 år efter avslutad kurs/ utbildning. Det kan vara kopplingar såsom pågående utbildning, att du själv har bett om att få våra nyhetsmail eller gjort en intresseanmälan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och för att kunna följa upp dig som elev.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Svenska Fysioterapiskolan. Kontakta vårt kontor om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

 

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Fysioterapiskolans administration. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas.

Du har alltid rätt att stoppa Svenska Fysioterapiskolans lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Svenska Fysioterapiskolans intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Svenska Fysioterapiskolan har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Fysioterapiskolan, Såå 406, 837 97 Åre.

Tycker du att Svenska Fysioterapiskolan hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Hur får vi dina personuppgifter?

 • Genom att du skickar in din anmälan till utbildning eller kurs.

 • Genom att du skickar in din anmälan om att få våra nyhetsmail.

Hur länge lagrar vi olika information från dig?

 • Bokföringslagen 7 år (fakturor och kvitton)

 • Mailkonversationer 3 mån efter senaste mailkonverastion.

 • Kundregister och journal, 15 år efter senast bokade besök.

Vad vi lagrar:

 • Namn

 • Adress

 • Företagsnamn och företagsadress om det är angivet

 • Person- eller organisationsnummer

 • Vilken utbildning du köpt

 • Tidigare utbildningar som du har angett

 • Dina inlämningsuppgifter

 • Dina provresultat

 • Anteckningar om överenskommelser eller annan dialog som skett i samband med inlämningsuppgifter.