top of page

Anmälningsregler

Balansbollsinstruktör 2024

Senast uppdaterad 2023-12-15

Generella regler
I och med att du betalar in din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft.
Anmälan är personlig och kan ej överlåtas eller säljas till tredje part. Om detta sker förbehåller vi oss rätten att neka denna person deltagande på utbildningen utan återbetalning av anmälningsavgift och/ eller kursavgift.

Vid fullbokad kurs kommer du att meddelas om detta och vi sätter dig upp dig på vår kölista. Vid anmälan där du fått en plats men ej betalat anmälningsavgiften innan förfallodatum förbehåller oss rätten att neka dig plats på utbildningen. 


När ska jag betala?

  1. Anmälningsavgiften betalas via faktura i samband med din anmälan.

  2. Resterande belopp ska vara betalt senast 10 april enl faktura. eller enligt den avbetalningsplan du har valt.

 
Vilka avbokningsregler gäller?

  1. Din plats går inte att avboka om inte läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.

  2. Din anmälningsavgift är inte återbetalningsbar. 

  3. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för.

  4. Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro är du betalningsskyldig till utbildningen.

  5. Oavsett när, så vid avbokning av plats tillkommer en administrativ kostnad på 400kr, detta debiteras dig separat.


Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten, köper du en tjänst (t.ex. utbildning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du betalar anmälningsavgiften.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@fysioterapiskolan.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. 
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 

Svenska Fysioterapiskolan följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se. 

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Vad gör vi med dina uppgifter

Vi hanterar bara era uppgifter på två olika grunder, dels rättslig förpliktelse, d v s allt som berör uppgifter för bokföringen, och dels genom avtal.

Efter avslutat utbildning finns du kvar i våra elevregister i max 7 år.

Vi säljer eller överlåter aldrig kunduppgifter.

Genom att godkänna våra anmälningsregler godkänner du också vår hantering av dina personuppgifter. Läs med om GDPR​.

Anmälningsregler Balansboll: Om
bottom of page