top of page

Utbildningens innehåll

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi
En rehabiliteringsterapeut måste vara expert på musklernas positioner och funktioner. I utbildningen lär du dig alla muskler i detalj, både anatomiskt och fysiologiskt. Du lär dig musklernas namn, fästpunkter och funktion. Du får också träna på att manuellt palpera muskler och muskelfästen.

Träningslära
Att röra på sig är viktigt. 
Du lär dig hur olika former av träning påverkar hundens kropp och fysik. Du lär dig konditionsträning samt olika övningar för att stärka olika muskelgrupper.

Rehabilitering
För att kunna kalla sig rehabiliteringsterapeut för hund skall man också kunna hjälpa hunden och ägaren genom hundens rehabilitering. Därför lär du dig om läkning av olika vävnader, konvalescenstider, olika rehabiliteringsverktyg och redskap att jobba med förutom massage samt olika muskel- och neuromuskulära övningar.

Grundanatomi
Förutom kunskap om hundens muskler måste en rehabiliteringsterapeut ha kunskap om övriga delar av kroppen. Vi ger dig en översiktlig kunskap om bland annat cirkulationsorganen, andningsorganen, nervsystemet, hormonsystemen, huden och andra organ. Det är mycket viktigt att ha denna allmänmedicinska kunskap då det är viktigt att kunna avgöra i vilka lägen tex massage kan vara olämpligt som behandlingsform.

Sjukdomslära
Som rehabiliteringsterapeut för hund kommer du att komma i kontakt med hundar som har olika typer av problem. Det du kan jobba med är framförallt kopplat till rörelseapparaten och därför är det viktigt att känna till de vanligaste sjukdomarna som är kopplade till denna, både för att så effektivt som möjligt kunna jobba med hundens problem men också för att veta vilka risker som finns och när massage eller andra behandlingar är olämpligt. Du måste också ha viss kunskap för att ha förståelsen för vilka träningsalternativ och vilka övningar som är lämpliga.

Manuell medicin
Du ska på ett säkert sätt kunna använda olika manuella behandlingsmetoder baserade på massage. Du får goda kunskaper om massagens terapeutiska verkan och även goda kunskaper om insatser som är lämpliga i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Detta är grunden i utbildningen. Du lär dig massagens grundgrepp och hur du kan använda dem på hela kroppen. Du lär dig också hur du kan anpassa greppen så att du kan genomföra både avslappningsmassage och idrottsmassage. En stor del av utbildningen ägnas åt att palpera och lära sig att identifiera enskilda muskler.

Terapeutisk massage
Massage kan användas till mycket mer än bara allmän avslappning! Under utbildningen lär vi ut hur du med hjälp av tester och mycket goda anatomikunskaper kan koncentrera dina massagebehandlingar på att specifikt behandla det som är orsaken till hundens problem. Detta kallar vi terapeutisk massage eller behandlande massage. Du lär dig att alltid ha förhållningssättet att din behandling ska anpassas till den enskilde hundens problem.

Stretching
Rörlighet är en viktig bit i en hunds välbefinnande och många problem kan härledas till inskränkt rörlighet. Stretching är en metod som kan användas för att jobba med rörligheten.
Under utbildningen lär du dig både att instruera din kund i att själv utföra stretching på sin hund och också att göra så kallad terapeutisk stretching där du är den som utför rörelsen.

Test och undersökning
Detta är en mycket viktig del i utbildningen eftersom tester och undersökningar alltid ligger till grund för att ta reda på orsaken till en hunds problem. Vi jobbar mycket med att göra allmänna rörelsetester, analyser av gångarter, rörelsefunktion och kapacitet i leder och muskler.

Hunden
För att du ska lyckas som terapeut krävs ett samarbete med hunden. Du lär dig att läsa hundens signaler samt hur du ska förhålla dig till en hund med olika problem i olika situationer. Det är viktigt att veta hur du inger förtroende till en hund som har ont eller är rädd. Du lär dig också om stress hos hund. De kemiska processerna och effekten av dessa samt hur du kan reducera stressen i samband med ditt arbete som rehabiliteringsterapeut för hund.

Patientbemötande, etik och företagande
Ett bra patientbemötande och god etik är oerhört viktigt. Det är viktigt att djuret och djurägaren känner sig trygga när de besöker dig.
För en professionell rehabiliteringsterapeut för hund är det mycket viktigt att jobba med journalföring för alla kunder. Detta introduceras tidigt i utbildningen och används kontinuerligt under hela utbildningen.
Förtagande är viktigt för att du ska komma i gång med din verksamhet. Vi hjälper dig med grunderna för att lyckas!

Tid och övriga kostnader

Mellan utbildningstillfällena arbetar du som elev självstädning. Du har stöd från oss och dina kurskamrater via telefon, mail och facebook.

Det självständiga arbetet består bla av praktikhundar, inlämningsuppgifter samt egenstudier av utbildningsmaterial.

Utöver din utbildningsavgift tillkommer dina resor samt boende och mat.

I din utbildningsavgift ingår kurskompendier, studiematerial, samt kaffe, te och frukt eller annan fika.

Du bör beräkna din studietid till ca 50% eller mer.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer
Utb innehåll: Kursplan
bottom of page