top of page

Antagning

Vår antagningsprocess

När du bestämt dig och skickat in din ansökan hanterar vi den så fort vi kan. Inom några dagar får du ett mail av oss med besked om du fått en plats på utbildningen.

Vi hanterar anmälningarna i turordning och du erbjuds plats i turordning. Är utbildningen full sätter vi dig på en väntelista och du meddelas om vi får en ledig plats och det är din tur i kön.

Vi arbetar med anmälningsavgifter för att säkerställa deltagandet. Både för vår skull, men också för din skull.

Får du en plats på en utbildning skickar vi ut en faktura på anmälningsavgiften i samband med ditt antagningsbesked. Först när du betalat din anmälningsavgift är du garanterad din plats. Vi håller din plats tills fakturan förfallit, därefter kan vi erbjuda din plats till nästa person i turordningen. 

Exercise Bands

Akademiska krav

Hur vi kan hjälpa till

Läs mer
Child Physiotherapy

Kostnader och subventioner

Informationen du behöver

Läs mer
Antagning: Antagning
bottom of page