top of page

Anmälningsregler

Anatomi för yrkesverksamma, Kumla 2022
Senast uppdaterad 2021-08-24

Generella regler
I och med att du betalar din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft.

Anmälan är personlig och kan ej överlåtas eller säljas till tredje part.
 
När ska jag betala?

  1. Faktura på din anmälningsavgift skickas till dig i samband med att vi tagit emot din anmälan och skall vara betald enl förfallodatumet (15 dagar) för att du skall vara garanterad din plats på utbildningen.

  2. Slutfaktura skickas till dig innan utbildningen med förfallo den 25 januari 2022.

 
Vilka avbokningsregler gäller?

  1. Din plats går inte att avboka om inte läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Har du betalat in hela kursavgiften återbetalas det belopp som överskrider anmälningsavgiften exkl administrationskostnad om 400 kr.

  2. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för.

  3. Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro är du betalningsskyldig till utbildningen.

  4. Oavsett när, så vid avbokning av plats tillkommer en administrativ på 400kr, detta debiteras dig separat.

COVID-19

Vi kommer att genomföra utbildningen enl folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tillhandahåller munskydd, ger dig möjlighet att tvätta händerna ofta, ger dig möjlighet att hålla avstånd samt tillhandahåller handsprit.


Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten, köper du en tjänst (t.ex. utbildning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du betalar anmälningsavgiften.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@fysioterapiskolan.se innan ångerfristen på 
14 dagar har gått ut. 
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 

Svenska Fysioterapiskolan följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Anmälningsregler Anatomi: Kursplan
bottom of page