Anmälningsregler

Fascinerande Fascia 2020
Senast uppdaterad 2020-11-05


Generella regler
I och med att du betalar in din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft.
Anmälan är personlig och kan ej överlåtas eller säljas till tredje part. Om detta sker förbehåller vi oss rätten att neka denna person deltagande på utbildningen utan återbetalning av anmälningsavgift och/ eller kursavgift.

När ska jag betala?

  1. Anmälningsavgiften ska vara betald emligt faktura som skickas till dig tillsammans med ditt antagningsbesked (15 dagars förfallo)

  2. Resterande belopp ska vara betalt senast 25 april eller enligt avbetalningsplanen om du valt det.

 
Vilka avbokningsregler gäller?

  1. Din plats går inte att avboka om inte läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.

  2. Din anmälningsavgift är inte återbetalningsbar om inte läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.

  3. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för.

  4. Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro är du betalningsskyldig till utbildningen.

  5. Oavsett när, så vid avbokning av plats tillkommer en administrativ kostnad på 400kr, detta debiteras dig separat.

COVID-19

Utbildningen genomförs enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi ej kan utföra utbildningen som vi tänkt, på plats och IRL kommer vi att genomföra utbildningen online. 

Om läraren skulle insjukna och inte kunna hålla utbildningen kommer vi att hitta nya datum för att kunna utföra utbildningen vid ett annat tillfälle.


Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten, köper du en tjänst (t.ex. utbildning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du betalar anmälningsavgiften.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@fysioterapiskolan.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. 
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 

Svenska Fysioterapiskolan följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se. 

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.