Anmälan

Utbildningsinfo

Datum
16 april 2021

Tider
09:00-16:30


Plats
ÅRE

Betalning

Pris: 1 280 kr inkl moms
Anmälningsavgift 500 kr (faktureras dig i samband med besked om att du fått plats på utbildningen.

Resterande 780 kr faktureras dig med förfallo den 25 mars 2021.

Beloppen är angivna inkl moms.