Elevbehandling

Vi sätter stort värde på kunskap. 

När våra elever examineras vill vi att de ska känna sig trygga både i sin teoretiska kunskap men även i den praktiska kunskapen.
Detta uppnår vi genom mycket praktisk övning. Genom att bjuda in kända och okända hundar, med sina ägare, får eleverna möjlighet till praktisk övning samtidigt som de kan fråga sin lärare om den pågående behandlingen. Den kombinationen ger eleven ännu djupare kunskap, känsla för sin behandling samt förståelse för hundens rörelseapparat och vävnader.

Genom att möta olika hundar av olika ras och ålder får eleven ökad kunskap om hundars olika anatomi, rörelser, skador och i hantering av olika individer.

Just nu erbjuder vi elevbehandlingar i Norrtälje och Åre.

Du kommer att skickas vidare till Åre HundRehabs bokningssida.

@2018 by Svenska Fysioterapiskolan!

  • Black Instagram Ikon
  • Black Facebook Icon