Anmälan

Utbildningsinfo

Datum
24-25 februari 2022

Tider
09:00-17:00 samtliga dagar

Plats
Kumla, K9 Care

Betalning

Pris: 3 580 kr


Anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas in enligt faktura som kommer tillsamman smed ditt antagningsbesked (15 dagars förfallo)

Resterande belopp (2080 kr) betalas in senast 25 januari 2022

Alla priser är inkl moms

Anmälningsavgift samt resterande kursavgift betalas via faktura.