Anmälan

Utbildningsinfo

Datum
7-8 juni 2021

Tider
09:00-17:00 samtliga dagar

Plats
Åre, Svenska Fysioterapiskolan

Betalning

Pris: 3 580 kr


Anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas in enligt faktura som kommer tillsamman smed ditt antagningsbesked (15 dagars förfallo)

Resterande belopp (2080 kr) betalas in senast 25 maj 2021

Alla priser är inkl moms

Anmälningsavgift samt resterande kursavgift betalas via faktura.