Anmälan

Utbildningsinfo

Datum
16-17 september 2021

Tider
09:00-17:00 samtliga dagar

Plats
Åre, Svenska Fysioterapiskolan eller Online

Betalning

Pris: 3 870 kr inkl moms
Anmälningsavgift 1 500 kr (faktureras dig i samband med besked om att du fått plats på utbildningen.

Resterande 2070 kr faktureras dig med förfallo den 25 augusti 2021

Beloppen är angivna inkl moms.