Anmälan

Utbildningsinfo

Datum
12-13 maj 2022

Tider
09:00-17:00 samtliga dagar

Plats
SKÅNE

Möllegårdens Hundcenter

Betalning

Pris: 4 300 kr inkl moms
Anmälningsavgift 1 500 kr (faktureras dig i samband med besked om att du fått plats på utbildningen.

Resterande 2 800 kr faktureras dig med förfallo den 25 april 2022

Beloppen är angivna inkl moms.