Elevbehandling

Vi sätter stort värde på kundkap. När våra elever examineras vill vi att de ska känna sig trygga både i sin teroetiska kunskap men även i den praktiska kunskapen.
Detta uppnår vi genom mycket praktisk övning. Genom att bjuda in kända och okända hundar, med sina ägare, får eleverna möjlighet till praktisk övning samtidigt som de kan fråga sin lärare om den pågående behandlingen. Den kombinationen ger eleven ännu djupare kunskap, känsla och förståelse för hundens rörelseapparat och vävnader.

Genom att möta olika hundar av olika raser och ålder får eleven ökad kunskap om hundars olika anatomi, rörelser, skador och i hantering av olika individer.

Vill du att vi kontaktar dig inför nästa Elevbehandling?

Nästa elevbehandling

Elevbehandling.